Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy kis eszperente.:)

 VERSELJ VELEM..:)


Hej! E hely nekem termett! Egy nem eszperente verset elkezdek, s kedves emberek egyet-egyet beletehetnek. (Nem kell vers legyen...) 

1: Egek fejedelme, szerezz e nemzetnek kellemes kedvet, rengeteg egyebeket 

2: ??

Egy nyelv a világnak: eszperantó, a gyűlölt, eszperantó, a szeretett...

Merthogy Zamenhof lengyel zsidó volt, egyébként pedig szemészorvos és filológus. Anyanyelve az orosz és a jiddis volt, de beszélt lengyelül és németül is, és ismert még vagy 7-8 európai nyelvet. Az eszperantó első változatát 1887-ben adta ki, egy tankönyv formájában. A nyelv nevének jelentése „remélő”: ez volt akkor a tankönyv írójának álneve. Zamenhof azt remélte, hogy nyelvével megvalósíthatja a nemzetközi nyelvi egyenjogúság tökéletes verzióját: a közvetítő nyelv olyan legyen, amit senki a világon nem beszél anyanyelveként, így mindenki egyenlő eséllyel és hozzájárulással vehet részt a különböző nyelvek jelentette kulturális falak lebontásában.

A 68. Eszperantó világkongresszus Budapesten
A 68. Eszperantó világkongresszus Budapesten (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

Korábban a latint szerette volna feléleszteni, de túl bonyolultnak találta. Így tűzte ki céljául egy könnyen tanulható, egyszerű és rugalmas nyelv megkreálását. Miután beletanult az angolba, rájött, hogy a latinban tapasztalt szövevényes igeragozás teljesen fölösleges, az orosz alapján viszont úgy látta, hogy néhány rag, pontosabban affixum használata jótékonyan csökkenti mind a szövegbeli, mind pedig a szótári egységek (az eszperantó terminológiájában „gyökök”) számát. Így a nyelv az igeidőket, néhány módot és névszói esetet raggal fejezi ki, a többit elöljáróval. A szógyökök számának minimalizálásáról pedig a gazdag képzői bázis gondoskodik.

Okos szóalkotás

A legfontosabb ragok egy betűből állnak (s megjegyezzük, hogy itt a betűkivételesen a precíz kifejezés, ugyanis elsődlegesen írott nyelvről van szó). A szófajt magát is egy magánhangzó jelzi: minden főnév -o-ra végződik, a melléknevek -a-ra, a határozószók -e-re, az infinit, vagyis nem ragozott igék pedig -i-re. Az eszperantó nagy furmánya, hogy a gondosan megkomponált ragoknak köszönhetően még az összetett ragokkal vagy képzőkkel megtűzdelt szavak is tökéletesen kiejthetők maradnak, így biztosítható egy kivételmentes rendszer.

Az 1887-es tankönyvben egy kb. 900 szóból álló szókincs is szerepel, amit Zamenhof főleg az újlatin és germán nyelvekből válogatott össze, módosított és készített elő a nyelvtanhoz.

Az első világkongresszust 1905-ben tartották, az eszperantisták azóta évente összeülnek. A nyelvet az Eszperantó Akadémia, egy 45 tagú szervezet felügyeli.

Több híresség is beszél eszperantóul
Több híresség is beszél eszperantóul

Beomlott nyelvi híd

Az eszperantó az idők során kétségtelenül elért kisebb-nagyobb sikereket, itt-ott hivatalos nyelvvé is vált, de a totalitárius diktatúrák üldözték, és a nagy áttörést sosem valósította meg. A kudarcnak feltehetőleg – a nyilvánvaló politikai mellett – elvi okai is vannak.

Először is mesterséges nyelv, ennélfogva nehezen értelmezhetők rá a természetes, beszélt nyelvek bizonyos jelenségei. Például az, hogy ez utóbbiak elválaszthatatlanok a beszélőik kultúrájától. Ennek jellemző lenyomata az idiómakészlet is, vagyis a speciális jelentéssel bíró állandó szókapcsolatok, szólásmondások; az, hogy ilyenek nincsenek az eszperantóban, a mozgalmisták szerint éppenséggel előny, lévén szó csupán közvetítőnyelvről, de így rögtön korlátozzák is a nyelv használati körét. Érdekes kérdés, hogy mégis miért fordítják a kezdetektől fogva az irodalmi kánon jelesebb darabjait (Zamenhof maga is a Biblián és Shakespeare-en tesztelte a nyelvet), és hogy milyen minőségűek ezek a fordítások. Az idiómák tekintélyes része más idiómával fordítható a célnyelvben. Az eszperantó esetében viszont ezeket mindig körül kell írni, hiszen ha tükörben fordítanánk például azt, hogy „angolosan távozott”, egy angol eszperantista ezt nem értené. Valószínűleg így is elkerülhetetlen, hogy a forrásnyelv némely kulturális lenyomata bekerüljön az eszperantó fordításba, emiatt viszont az eszperantó anyagok másodfordítása nehézkessé válhat. Márpedig egy közvetítőnyelvnél ez nem előnyös.

Ráadásul az idiómakészlet hiányával szembeni védekezés, vagyis a kultúrasemlegesség érve is megbukik, ha azt nézzük, hogy az eszperantó szókincse és tulajdonképpen nyelvtana is mennyire eurocentrikus. Egy kínai anyanyelvű ember számára például kétséges, mennyivel egyszerűbb az eszperantó, mint bármely más európai nyelv, amikor a kínaitól már az is teljesen idegen, hogy a nyelv jelzi az igeidőt az igén.

Egy nyelv a világnak: eszperantó a gyűlölt, eszperantó a szeretett...
Egy nyelv a világnak: eszperantó a gyűlölt, eszperantó a szeretett... (Fotó: www.schorschkultur.de)

A megvalósult utópia

Számos más kritika éri még az eszperantót. Az igazság az, hogy egy mai képzett nyelvésznek az eszperantót utópiának kellene tekintenie, amit csak azért nem tehet meg, mert annak ellenére, hogy Zamenhof álma végül is nem vált valóra, a nyelv 120 év múltán is él, és – bizonyos szempontból – virul. Mesterséges volta ellenére már mindenhol élő nyelvként tartják nyilván. Az MTA Nyelvtudományi Intézete erről 2004-ben hivatalos állásfoglalást adott ki, Magyarországon a belőle való nyelvvizsgát elfogadják a diplomához, sőt, kifejezetten a diplomához évről évre népszerűbb. A tudomány nyelveként is megállja a helyét, néhány komolyabb intézmény, így például a San Marinói Nemzetközi Tudományos Akadémia hivatalos nyelve.

Kiadványok, magazinok, hivatalos nyelvként való elismerések... Még az egyik böngészőnek, a Mozilla Firefoxnak is van eszperantó változata –talán közös a varázsa a nyílt forrású mozgalommal; a „szeretet nyelveként” aposztrofálják. A beszélők számára vonatkozó becslések megoszlanak: néhány százezertől néhány millióig becsülik, és ezer körülire teszik azok számát, akik – általában két eszperantista gyermekeként – már anyanyelvűeknek számítanak (természetesen kétnyelvűként); közéjük tartozik Soros György is. Ha pedig már a magyar vonatkozásoknál tartunk, tudni kell, hogy hazánk a mozgalom egyik legbuzgóbb képviselője; az eszperantó irodalom egyik legnagyobb alakjának Kalocsay Kálmánt tartják, versei és fordításai mellett egy teljes grammatikát is írt.

Az eszperantisták tudják, hogy nem lehet egyenlő tanulási feltételeket biztosító nyelvet létrehozni, ők csupán azt akarják, hogy mindenkinek tennie kelljen valamit a közös nyelvért. Az eurocentrizmus dacára a távol-keleti és az arab országok is lelkesen fogadják az immár több mint egy évszázados kezdeményezést, nekik az angol hátrányára ez érthető érdekük. Bár történtek kísérletek a megreformálásra (például annak érdekében, hogy szélesebb kulturális spektrumból hozzanak be szavakat), újabb nyelveket származtattak belőle, az eszperantó azonban túlélte ezeket a kezdeményezéseket.

Ami pedig a nyelvészetikriticizmust illeti, kutatások azok minden érvényessége mellett is kimutatták, hogy az eszperantó első idegen nyelvként nagyon hasznos, még akkor is, ha utána nem használjuk. Egy felmérésben az egy évig eszperantót, majd utána három évig franciát tanuló alanyok jobban tudtak franciául, mint azok, akik négy évig csak a franciát tanulták. Az első idegen nyelv tanulása ugyanis köztudottan speciális nehézségeket jelent, amin egy erősen szabályszerű, „logikus” nyelv könnyen átlendít.

Az eszperantó tehát bizonyította életképességét és létjogosultságát, azonban a világban elfoglalt helyét továbbra is az a tény határozza meg, amit nem tud felülírni: nevezetesen hogy a világnyelv politikai kategória.

Zamenhof az eszperantó zászló előtt
Zamenhof az eszperantó zászló előtt (Fotó: sobrecuriosidades.com)
 
 
 
 
 
 
1. Mozi - Egy terem, melyben rengeteg ember les egy megfeszegetett leplen megelevenedett jeleneteket
 
2. Kaktusz: Eme egyed meleg helyen ered

3. Hamburger: Egy zsemle, melyben egy letepert egyedet lelsz veres cseppekkel
 
4. Füves cigi: Gyepes dekk
 
5. INKVIZÍCIÓ. Szerzetesek kegyetlen szervezete, mely elrendelhette: egyes emberek szenesedjenek el elevenen.
 
6. Országhatár - Ezen kerettel lerekesztve, emberek egy nemzetbe egyhelyen megtelepednek. Egyszer meg felkerekednek, s ezen kerevetet keresztbe szelve, meglesnek ezermegezer nevezetes helyeket.
 
7. pap: fekete lepelbe tekeredett szentember

8. Foci - Eszetlen emberek kergetnek egy kerek fekete pettyest, mellyel cselezve keveregnek, esetleg eleshetnek, de eme pettyes egy fejessel e ketrecbe belemenne, ezer ember kedve fellegekbe emelkedne.

9. Eszperente: nyelvezet, mellyel emberek rengeteg \e\-t elzengve mekegnek szellemesen, esetleg ellenszenvesen.

10. KÉPESKÖNYV: Egy megszerkesztett egyed, melyben remek képek rengetege terjeng el, s ezt megszerkesztette egy remek fej

11. BOCI, BOCI TARKA: Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke fekete pettyekkel tele, sem szerve, mellyel zengzeteket felvegyen, sem szerve, mellyel legyeket elhessegessen...

12. Naplemente - Eme helyen ment el egy ember, melynek egyetlen szelleme elveszett mert e hegy lenyelte kendet
 
13. Iskola - szeptember elseje reggelen ezer s ezer gyerek ment egy helyre, mely helyen nyelveket, neveket, embereket, helyeket s egyebeket tesznek fejedbe. S ezeknek fejedben helyet kell keresned. E nyelveket, neveket, embereket, helyeket s egyebeket eszes emberek, melyek nem szeretnek nem eszes gyereket, helyeznek te fejedbe, eszedbe. S ezt nem felejtheted el.
 
14. bor: Eme remek szesz nekem kedvencem, melynek becses neve : hegynek szeszes leve

15. Fing - Segged szele

16. SEX: Perc melyben egyenes megmerevedett szervedet egy csecses egyedbe vezeted be, s mellette fenekedet fel le emelgeted!

17. SZŐRSZÁLHASOGATÓ - Egyedek, melyek nem repkednek, ellenben -mert fejlettebbek- zsenge gyermekeket kezdetben tejjel etetnek: ezeknek meztelen teste leple -mely rendesen nevelve meleget rejteget-, ennek egyetlen egyede, melyet eme ember lehellet keskenyre repesztget, mert ezer meg ezer helyes eset mellett fenekedve keres egyet, melyet nem kedvelhet.

18. SZÍNHÁZ - Emeletesre megszerkesztett hely, melyben egyesek egy emelkedettebb, lepellel elrekesztett helyen fejben megjegyzet szerepeket csevegnek; esetleg szerelmes jeleneteket lejtenek. Ezer ember remegve, esetleg nevetve mered ezen jelenetekre, s egyszerre tenyereket hevesen egybever. Ezt befejezve egyszerre elmennek, megjegyezve: ejnye, de kellemesen telt el e remek este.

19. SZÉK - Hely, melyre feneked lehelyezheted, benne kellemesen eltespedhetsz, tested erre meg erre lengetheted, kezed mellette leeresztheted. Lehet benne rengetegnek eleme megtekerve, egybeszerkesztve, szegelve, esetleg enyvvel megeresztve. Egyes esetekben felemelheted, s fejbe verhetsz vele megveszekedett, ellened hergelt embereket.

20. RÁDIÓ - Szerkezet, melyben kedves zene s szellemes csevely kellene legyen, de nem ez megy, mert serceg, recseg, hereg s nyekereg.

21. MOZI 2 - Kerekes szerkezet pergetve vet lepelre jeleneteket, melyekben emberek, helyek, szerelmek szerepelnek. Lent emberek eme lepelre merednek, esetleg enyelegnek - kezedet melletted helyezed el; de csengetnek, s megrettensz.
 
 
22. LEPRA - Rendellenes eset, melyben kegyetlen szenvedsz, mert tested egy-egy szeglete testmeleg erjedt nedve megdermedve kellemetlen szeleket ereget, s e gerjedelem e testnek eleve nem kedves, mert elengedhetetlen el kell kezdened kezeddel fel- s le reszelned; eme testszegleted be kell tekerned, mert lebegve remeg, esetleg leeshet.

23. KIMONÓ - Kellemes lepel, melyet emberek testekre tekernek. Ezen emberek messze keleten lettek; eme helyen termetes meleg, nemes test megy fel egekbe. Egyebekben egyes jelek, melyeket kezeddel ne keress, ellenben szemeddel megtesztelhetsz, s mely jeleket ezen, egyebekben nem szerfelett termetes emberek teste leple ereget, szemembe bemenve nem veres rezet eszembe fellebbent.
 
24. IKREK - Ketten lettek egyszerre.
 
25. CSÓK - Szerelem kedves, gerjedelmes jele, melyben nedvem nedveddel keveredve, egyre-egyre belemelegedve nyelvem nyelveddel tekeregve enyeleg. Teljesen belefeledkezhetek, szemem nem meresztem, ellenben szemfedelem leeresztem, s jelenem pereme, melyen egyebek leledzenek, rettenetes messze dereng, s szellemem felemelkedve mennyekben lebeg. Mellesleg nemegyszer fellelheted szerelmes versekben, jelenetekben s esetekben, melyekben zene mellett nyelved zengedezve rezgetve lelked lengeted.

26. BOCI, BOCI, TARKA, SE FÜLE, SE FARKA - Tehenek gyermeke, tehenek gyermeke, fekete pettyes, sem szerved teneked, mellyel zengzeteket fejedbe bevehetsz, sem szerved, mellyel legyeket elhesegethetsz.
 
27. Cigány - zene teremtette fekete szerzet

 
28. WTC : Szeptemberben fekete emberek nem mentek el emeletek mellett mert belementek

 
29. A RÉSZEG HÁNYIK Bee! - Ezt kell lehelnem, mert rengeted szeszt lenyeltem, s eme cselekedetemet testem belseje szerfelett nem kedvelhette.
 
30. ÁLLATKERT - Ketrecek helye, melyekben ezer beste leselkedve hever. Emberek, gyerekek mennek, nevetnek s esznek pereceket, melyeket eme ezer meg ezer beste szerfelett kedvvel enne meg, de nem lehet.
 
31. ágy 2 - Emelt hely, melyre este tested leteszed, melyben elszenderedsz, estleg betegen fekszel, szerelmeseddel enyelegsz; melyben egyszer megmerevedhetsz.
 
32. ablak - Egy terem keretezett szeme, melyen beleshetsz e terembe.

 
33. ács - Mesterember. Szerkezeteket szerel egybe, melyeknek terhe termeknek fedele.
 
34. ágy - Fekhely, melyre testedet leteszed, s elernyedhetsz.

35. ajándék - Szerettedet leped meg vele.

36. ajánlott levél - Leveled, melyet bejegyeztetsz, s nem veszhet el.

37. ajtó - Egy terembe ezen mehetsz be.
 
38. aláírás - Kezed jegye. Egy lepelre lentre teszed, s ezzel beleegyezel e lepelre lejegyzettekbe.
 
39. alkohol - Szesznek ereje, mely embereket megdelejez.

40. alma - Kezdetben ezt ette meg egy meg egy ember, s lett kegyvesztett.
 
41. áram - Delej.

42. aranyér - Fenekednek egy megbetegedett ere, melynek neve nemes elemet jelez.

43. árnyék - Kegyetlen melegben enyhet lelhetsz e helyen, mert levelek rejtenek el, s fellegtelen eged melege nem perzselhet.
 
44. avar - Lepel, melyben leesett levelek hevernek.
 
45. bátorság - Rendelkezel jellemedben e nemes jeggyel? (Persze!) Lelkednek tettereje veszedelmes helyzetekben sem lesz kevesebb, s eszeddel egyetemben cselekszel.
 
46. bernáthegyi - Testes, de kedves eb, mellyel hegyekben rekedt, s jeges pelyhekkel betemetett embereket kerestethetsz. E megdermedt emberekbe ebeddel cepeltetett szesszel lehelhetsz lelket.
 
47. bélyeg - Egy szeletke, melyet megveszel, s nyelveddel megnedvezve leveledre felenyvezel.
 
48. bilincs - Egy meg egy kerek perec, melyet rendnek embere tehet kezedre.
 
49. borotva - Nyeles penge, serte ellenszere.
 
50. bosszúvágy - Szenvedett lelkedben kelt gerjedelem, melynek ereje kegyetlen ellen-tettet kerestet veled, s te ezt remegve, eszedet vesztve keresed.

51. cékla - Elveresedett embert e termesztett eledellel neveznek meg.
 
52. cenzor - Egy elvetemedett rendszer embere. Keze mellett rengeteg eszme lett eltemetve, s megnyesett jeltengerek kell leplekre levettessenek, mert teljesben e rendszer egyet sem szeret.

53. ceruza - Kezedbe veszed, s hegyezett szenes bele szeletre, lemezre lekenve jeleket tesz.
 
54. cilinder - Fejre helyezett fekete, emeletes henger, melyben egyesek kedvtelve rejtegetnek beste-gyermekeket.
 
55. címkórság - Egy beteg szenvedelem, melyben egy embernek neve sleppje rengeteget jelent.

56. cincog - Egerekkel egy nyelven cseveg.

57. cipész - Mesterember. Egy zsebes testet szerkeszt egybe, melybe lent tested nyele bele lesz helyezve, s mehetsz vele benne.
 
58. citrom - Rezessel szemben ezt eszegesd. Erre nyelve leve megered, zene-szerkezete tele lesz e nedvekkel, s recseg.
 
59. család - Nemzet sejtje.
 
60. csámcsogás - Neveletlen ember fej-eleje eledelt nyelvesztve rengeteg megnedvezett eledelt nem fed el.

61. csatabárd - Pert befejezve ezt temeted el.

62. csavar - Ez egy pecek, mellyel elemeket szerelhetsz egybe. Teste hengeres, s e hengeres testbe tekerten, egyeneletesen emelkedve meneteket nyestek bele. Feje lehet szegletes, s kerek, s e fejjel kell peckedet betekerned.
 
63. csecsemő - Cseppecske gyermek. Rengeteget szendereg, s egyetlen eledele mellnek teje.

 
64. cseh - Egy medence nemzete, serje nevezetes.
 
65. divat - E trendnek megfelelve feded be testedet.
 
66. gőg - Kellemetlen jellemjegy, melyet peckesen felemelt fej jelez.
 
67. hang - Megrezegtetett elemekben zengzetek, nesz-csemelyek terjednek. Ez eme kellemeknek (esetleg fertelmeknek) legcseppebb eleme.

68. has - Testednek eleje nemednek szerve felett. Rendszeresen sert nyelve megkerekedhetsz e helyen!

69. humor - Elme nedve.
 
70. iskola - Csepp gyermekfejekbe e helyen vernek egyszeregyet. Emellett verseket kell beseggeljenek, s nem rendetlenkedhetnek.
 
71. Karácsony - Decembert nem teljesen befejezve rengetegen egybesereglenek szerettekhez. Esznek, csevegnek, s egy nevezetes esetet vereselnek el, mely tele mese-jegyekkel: ezer meg ezer esztendeje szent gyermek kelt Betlehemben.
 
72. katona - Felesketett fegyveres ember.
 
 

73. könyv - Keskeny szeletek serege, melyekre rendezett jel-rengeteget tettek. E jeleket szemeddel szedheted eszedbe.
 
74. körző - Egy meg egy kezes szerkezet, mellyel lepleken szerkeszthetsz. Egy keze hegyes, ezt megveted egy helyen. Beles keze kereng, s nem megy se messzebb, se beljebb (elvben). Ennek bele lesz lekenve. Lepledre kerek jelet, esetleg egy teljes kerek elemet tehetsz e nyeles szerkezettel.
 
75. levegő - Tenger, melyet emberek belehelnek, s messze hegyeket megfest.
 
76. mozi - Egy hely tele termekkel, s e termekben fenekeknek teremtett helyekkel. Jegyet veszel, mellyel beengednek, helyedet megkeresed, s letelepszel. Kedvesed melletted, feje tenyeredben, s beceneveket rebegtek. Egy leplet lestek, melyen emberek jelennek meg (persze nem elvenek, mert ezek felvett jelenetek), s feleselnek, szeretkeznek, verekednek. Nem egyszer megnevettetnek, de lehetnek kegyetlenek, s megrettenthetnek. Egyes esetekben emberek mellett, esetleg helyett rengeteg beste szerepel, s csepp gyermekeknek kedvence egy sereg szerzet, melyeket meglett emberek festettek, szellemes, kedves lelket lehelve nem egybe. Jelenleg rengetegen nem mennek el e helyre. Ehelyett tekercseket vesznek, s ezeket egy fekete szerkezettel leperegtetve lelnek kedvet e jelenetekben.
 
77. nyaldki - Nyelveddel seperd fel fenekemet.

78. olló - Eme egybeszegecselt, megfent kezekkel szelhetsz leplet, s nyeshetsz fejeken megeredt serte-rendeket.
 
79. temető - Elszenderedettek kertje.

80. vér - Testedben erekben vezetett veres nedv. Sebekben ez serken, de megdermed, s ezzel sebed beheged.
 
81. zongora - Kedvelt zene-szerkezet, melyen fekete s nem fekete nyelveket leverve zengzeteket kelthetsz. Lehetsz mestere, remekelve ezreket delejezhetsz meg, s ehhez neved nem kell Ferenc legyen.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Renaq03

(Puzeq52, 2018.12.08 11:18)

http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/tada-60-mg-como-comprar-envio-rapido-na-internet-brasil
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/apo-gemfibrozil-300mg-como-puedo-comprar-buen-precio-colombia
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/firmel-sildenafil-citrate-donde-comprar-sin-receta-barato-usa
http://bricolocal.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-ciavor-diario-gen-rico-barato-pela-internet
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-viagra-sildenafil-citrate-baisse-prix-acheter-du-viagra
http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/61660
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/atomoxetina-10-mg-comprar-urgente-argentina
https://madbuddy.club/blogs/post/24527
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-videnfil-gen-rico-e-quanto-custa-brasil
http://answers.codelair.com/23030/tadalafil-comprar-desconto-internet-rep%C3%BAblica-federativa
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/olanzapina-puedo-comprar-buen-precio-comprar-zyprexa-generico
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-viagra-sildenafil-citrate-100mg-al-mejor-precio
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/order-ticlopidine-250mg-without-rx-where-can-i-order-ticlid-quick
http://jaktlumaczyc.pl/69609/site-seguro-para-comprar-zyad-60-mg-generico-envio-24-horas
http://snopeczek.hekko.pl/227724/sildenafil-citrate-generique-securise-pharmacie-original
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/ciaton-tadalafil-20mg-en-ligne-bon-prix-avec-mastercard-achat-de
http://divinguniverse.com/blogs/post/60733
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-mesalamine-gen-rico-r-pido-online-rep-blica-federativa-do
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20939&qa_1=buy-tagra-60mg-buy-tagra-california
http://bricolocal.com/profiles/blogs/vorst-comprar-sin-receta-buen-precio-per
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/97718
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/comprar-reminyl-galantamine-4mg-sem-receita-medica-pela-net-no

Sesac67

(Igice25, 2018.12.06 05:07)

http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/89/12224/acheter-escitan-en-ligne-se-procurer-du-sildenafil-citrate-en http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-metronidazol-flagyl-200-mg-gen-rico-pre http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/5307 http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cianeo-tadalafil-20-mg-bon-prix-livraison-rapide-tadalafil-60mg http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-vitarfil-prix-vitarfil-sans-ordonnance-en-pharmacie http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-roblesil-sildenafil-citrate-bon-marche-sildenafil http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/sollevare-sildenafil-citrate-200mg-onde-comprar-gen-rico-online http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-tadonis-tadalafil-60mg-sin-receta-barato-usa http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/tantrix-sildenafil-citrate-25mg-comprar-de-forma-segura-brasil http://quainv.com/blogs/post/50871#sthash.9KHw9ORH.jW4VdoUq.dpbs http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/viagra-como-comprar-sem-prescri-o-na-internet http://football.ning.com/profiles/blogs/ip-max-sildenafil-citrate-25mg-como-comprar-sin-receta-urgente https://www.nettingchat.com/blogs/post/47158 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-h-for-tadalafil-60-mg-na-internet http://recampus.ning.com/profiles/blogs/carbamazepine-100-mg-pas-cher-achat-conseil-achat-tegretol http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/buy-etodolac-400mg-buy-etodolac-name http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-acticin-permethrin-entrega-r-pida-venezuela http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-fluconazol-150mg-sin-receta-pago http://korsika.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-dakar-lansoprazole-15-mg-env-o-libre http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-thioridazine-50-mg-sin-receta-con-visa-honduras http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildaristo-sildenafil-citrate-sin http://www.cavers.club/blogs/post/9444 http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-sildara-sildenafil-citrate-130mg-envio http://flutes.ning.com/profiles/blogs/low-price-aphrodil-100mg-order-online-how-to-purchase-sildenafil http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/etionamida-donde-puedo-comprar-sin-receta-por-internet-espa-a http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-indinavir-sulfate-400mg-sem-prescri-o http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-mildfil-tadalafil-60-mg http://www.facecool.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-anacin-aspirin-caffeine-525mg-gen-rico http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/order-metformin-glyburide-500-5-mg-cheap-how-can-i-purchase

Vuxer20

(Nowaj52, 2018.12.01 16:31)

https://valacyclovir-500mg-order-online.tumblr.com
https://smileky.tumblr.com
https://tiodollynh0.tumblr.com
https://2310-3110.tumblr.com
https://ciencia--de--la--lluvia.tumblr.com
https://cayden420.tumblr.com
https://entorpecida1.tumblr.com
https://xaxxaia.tumblr.com
https://collaredqueen.tumblr.com
https://minjoooonie.tumblr.com
https://ciarasport.tumblr.com
https://saharamist.tumblr.com
https://lauralily3-blog.tumblr.com
https://menamorasereia.tumblr.com
https://catchmehazza.tumblr.com
https://l7300.tumblr.com
https://oxyt0cln.tumblr.com

Ratin30

(Oceke35, 2018.11.29 11:56)

https://demonicsinners6.tumblr.com https://keyameric0.tumblr.com https://welearnin.tumblr.com https://haleyrecovers.tumblr.com https://ultimate-dr-puns.tumblr.com https://klance1plance2.tumblr.com https://minjoooonie.tumblr.com https://amishgoth.tumblr.com https://cont--nue.tumblr.com https://basti-sr.tumblr.com https://shinobi-legends.tumblr.com https://mar-27.tumblr.com https://sentimentos-toscos.tumblr.com https://lavignez-flexing.tumblr.com

Шлюхи Краснодара

(AmuelLOX, 2018.10.12 16:35)

[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи в Краснодаре[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Бюджетные шлюшки[/url]
[url=https://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Секс знакомства Краснодара в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи Краснодара[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд индивидуалок в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Бюджетные шлюхи в Краснодаре[/url]
[url=http://www.prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Секс знакомства Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи в Краснодаре[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд блядей в Краснодаре[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Дешевые проститутки Краснодара[/url]
[url=https://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Секс знакомства в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru]Шлюхи в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/]Индивидуалки в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/massage-salons/]Массажные салоны в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/vyezd/]Выезд проституток в Краснодаре[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/1000-rubley/]Недорогие бляди Краснодара[/url]
[url=http://prostitutki-krasnodar.ru/individuals/znakomstva/]Интим знакомства в Краснодаре[/url]

Hogew13

(Efawi75, 2018.09.24 18:52)

http://amusecandy.com/blogs/post/188240
http://jaktlumaczyc.pl/44089/dutasterida-comprar-farmacia-dominicana-comprar-dutasterida
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/sildenafil-medana-en-ligne-acheter-sans-ordonnance-ou-acheter-du
http://bioimagingcore.be/q2a/31771/farmacia-comprar-amitriptilina-dominicana-comprar-generico
http://www.holidayscanada.com/blogs/41/683/etodolac-pas-cher-acheter-sur-le-net-livraison-72h-achat-etodo
http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-t-fil-tadalafil-gen-rico-sem-receita
http://emailmycar.com/blogs/16624/6463/clonidine-0-2mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de
http://lydlabs.ning.com/m/blogpost?id=6392863%3ABlogPost%3A488372
http://cylindrymiarowe.pl/blogs/post/5777
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/fexofenadina-donde-puedo-comprar-de-confianza-honduras-comprar
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-achat-ciprofloxacine-vente-de-cipro-en-allemagne
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-trecator-sc-ethionamide-gen-rico-no
http://amusecandy.com/blogs/post/100385
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/buy-ziprasidone-20-mg-low-price-can-i-buy-geodon-quick-delivery
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-fenazopiridina-de
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sildava-sildenafil-citrate-e-quanto
http://www.czechtribe.com/blogs/5938/10811/tofranil-imipramine-ligne-acheter-achat-du-tofranil-en-france
http://agatas.org/qa/486/minipress-donde-puedo-comprar-receta-mejor-precio-dominicana
http://poemreader.ning.com/profiles/blogs/calcium-acetate-667mg-buy-online-how-to-purchase-phoslo
http://www.newworldtube.com/blogs/post/31580
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-super-kamagra-sildenafil-dapoxetine-100-60-mg
http://www.sobgamers.com/gamer/blogs/post/40832

Ugepe97

(Cuxog21, 2018.09.24 17:43)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/zestoretic-hydrochlorothiazide-and-lisinopril-livraison-express http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-vardenafil-10mg-cheap-can-i-purchase-levitra-soft-in http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sildenafil-medreg-al-mejor-precio http://www.facecool.com/profiles/blogs/buy-circulass-rapid-200-mg-online-where-can-i-buy-sildenafil http://www.newworldtube.com/blogs/post/32067 http://bioimagingcore.be/q2a/29140/ordenar-apcalis-internet-m%C3%A9xico-comprar-apcalis-internet https://ikriate.me/blogs/270/5390/donde-a-la-orden-alesse-de-confianza-dominicana http://www.animalloversconnect.com/blogs/post/15636 http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/desmopressine-0-01-mg-en-ligne-moins-cher-sans-ordonnance-achat http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-coumadin-warfarin-2-mg-sin http://bobford.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-o-gen-rico-de-coversyl-melhor-pre-o-brasil http://cylindrymiarowe.pl/blogs/post/26178 http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/risperidona-risperdal-comprar-de-forma-segura-online-brasil http://movsam.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-navamedic-buy-how-to-purchase-eriacta-safely-online http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/permethrine-30-mg-o-achat-acheter-elimite-30mg http://amusecandy.com/blogs/post/81963 http://gennethub.com/blogs/711/1776/sildora-100mg-order-no-prescription-sildora-50-mg-in-walmart

Zafiz86

(Zaquf92, 2018.09.24 15:55)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/o-acheter-du-en-ligne-clofazimine-bon-prix-securise-o-acheter
http://www.8dep.info/blogs/863/7840/discount-arcoxia-60-mg-order-online-buy-arcoxia-pills-net
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/glucophage-sr-metformin-comprar-sin-receta-en-l-nea
https://truxgo.net/blogs/17157/23324/farmacia-online-donde-comprar-generico-acicvir-acyclovir-400-mg
http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-venlafaxina-37-5mg-sin-receta-en-internet
http://techwarriorteam.ning.com/m/blogpost?id=4669430%3ABlogPost%3A3658141
http://lifestir.net/blogs/post/4721
https://www.olliesmusic.com/blog/37686/buy-mometasone-5mg-on-sale-cheap-mometasone-pills-online/
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/karile-bon-marche-sur-le-net-acheter-karile-le-vrai
https://23bestcity.de/blogs/post/19691
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/adegra-100-mg-en-ligne-pas-cher-acheter-sans-ordonnance
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/filagra-onde-comprar-gen-rico-na-internet-como-comprar-filagra-na
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/achat-express-procyclidine-5-mg-pas-cher-paiement-visa-prix
http://neikasworld.ning.com/m/blogpost?id=6505014%3ABlogPost%3A785846
https://www.olliesmusic.com/blog/2774/purchase-desloratadine-5mg-on-sale/
http://igotcomplaintsnetwork1.com/blogs/348/13122/buy-thyrox-200mg-without-prescription-where-can-i-purchase-th
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/cefaclor-en-ligne-moins-cher-securise-cefaclor-pas-cher-quebec
http://amusecandy.com/blogs/post/143797
http://www.myworldcircle.com/blogs/1214/15877/megalis-tadalafil-como-comprar-de-confianza-brasil
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/bonmax-en-ligne-bon-marche-commander-securise-bonmax-60-mg-achat
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4628050

Opiji84

(Ixuyi66, 2018.09.24 14:45)

http://recampus.ning.com/profiles/blogs/ramipril-10-mg-o-en-acheter-acheter-commander-du-tritace http://showmeanswer.com/index.php?qa=17066&qa_1=vardenafil-20-mg-o%C3%B9-commander-levitra-soft-achat-avec-paypal http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/160872 http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/buspirone-buy-ordering-buspirone-online-in-canada http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-repaglinida-1-mg-de http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/cefaclor-500-mg-sans-ordonnance-en-ligne-2018-le-prix-de-cefaclor http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/buy-sildenafil-citrate-100mg-where-to-purchase-kamagra-without http://dmoney.ru/3824/donde-para-ordenar-hidroclorotiazida-10-mg-de-confianza http://writeskills.ning.com/m/blogpost?id=2313249%3ABlogPost%3A7489692 http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/achat-express-anastrozolum-1-mg-vente-anastrozolum-en-ligne http://bioimagingcore.be/q2a/569/order-lamivudine-100mg-safely-epivir-hbv-trusted-medstore http://lesko.com/q2a/index.php?qa=4442&qa_1=farmacia-online-comprar-eflornithine-receta-garantia-m%C3%A9xico http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-viagra-gen-rico-mais-barato-online http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-nolvadex-10-mg-the-cost-of-nolvadex http://elementospromocionales.com/pruebas/blogs/443/2890/comprar-nitrofurazone-fiable-espana https://bananabook.net/blogs/337/1253/order-eriacta-100mg-on-sale-buying-eriacta-australia http://hellyeahband.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-bicalutamida-gen-rico-barato-on-line-brasil http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/discount-abilify-10-mg-order-online-how-to-order-abilify-online http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-arimidex-anastrozole-gen-rico-r-pido http://share.nm-pro.in/blogs/post/13022#sthash.4zC8BpCi.UXDkaGEz.dpbs http://hellyeahband.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-orion-pas-cher-livraison-rapide-vente-en-pharmacie http://amusecandy.com/blogs/post/113334 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/discount-tadacip-20mg-buy-online-how-to-buy-tadalafil-in-approved

Xekog64

(Tefeh68, 2018.09.24 12:57)

http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/acheter-en-ligne-carbidopa-levodopa-forum-achat-carbidopa
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/ursodeoxycholic-acid-300mg-como-puedo-comprar-sin-receta-online
http://harvesttyme.org/blogs/493/4984/onde-posso-comprar-generico-viagra-sildenafil-citrate-pela-inte
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/purchase-t-fil-10mg-online-t-fil-how-much-cost
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/cheap-apcalis-sx-10-mg-order-online-apcalis-sx-sale-buy
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/achat-rapide-doxycycline-bon-prix-sans-ordonnance-acheter
http://fluidlyfe.org/blogs/178/6392/discount-verapamil-120mg-order-online-where-can-i-buy-arpamyl
https://www.olliesmusic.com/blog/3975/cheap-lisinopril-10-mg-buy-online-can-you-buy-lisinopril-portugal/
http://88.88maw.com/blogs/post/110406
http://vc.capitaltrustbanking.com/blogs/82/1194/thioridazine-50mg-buy-where-to-order-mellaril-guaranteed-ship
https://www.olliesmusic.com/blog/32241/losartan-50mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-fiable/
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-colospa-135mg-env-o-urgente-chile
http://techakhil.byethost4.com/ques2ans/index.php?qa=5041&qa_1=order-valproic-250mg-purchase-valparin-verified-medstore
http://se.integration-soundstrue.com/blogs/33/2317/order-udenafil-100mg-cheap-udenafil-melbourne-where-to-buy
http://my.d-discount.com/blogs/349/12645/achat-de-en-ligne-lamisil-terbinafine-250-mg-lamisil-250-boit
https://www.gfsociallife.com/blogs/210/1870/ou-commander-du-en-ligne-lopid-300mg-vente-securise-prix-gemf
http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/loperamida-imodium-2-mg-como-comprar-no-brasil
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/famotidine-40-mg-o-achat-commander-pepcid-generique-en-ligne-en
http://ecobeautylounge.ning.com/profiles/blogs/risnia-bas-prix-internet-securise-vente-de-risperidone-en

Bevif14

(Ohimi81, 2018.09.24 11:49)

http://griffithchafey.ning.com/profiles/blogs/comprar-vantin-cefpodoxime-envio-rapido-portugal http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/glimepiride-livraison-gratuit-moins-cher-ou-acheter-glimepiride http://ssbsavannah.ning.com/m/blogpost?id=6309576%3ABlogPost%3A665419 http://thehiphophub.ning.com/m/blogpost?id=6473652%3ABlogPost%3A2189365 http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sinoric-allopurinol-100mg-online-no http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/generique-zagam-200mg-commander-sur-le-net-achat-sparfloxacin http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/cialis-tadalafil-10mg-baisse-prix-livraison-gratuit-tadalafil-20 http://lesko.com/q2a/index.php?qa=2788&qa_1=achat-securise-clomiphene-acheter-serophene-original-france http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=32317&qa_1=atorvastatin-without-cheaper-atorvastatin-atorvastatin http://opencu.com/profiles/blogs/o-commander-pyridostigmine-pyridostigmine-generique-quebec http://ggwadvice.com//index.php?qa=31325&qa_1=sofosbuvir-online-how-purchase-sovaldi-verified-medstore http://poemreader.ning.com/profiles/blogs/amlodipina-10-mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad-m http://showmeanswer.com/index.php?qa=2004&qa_1=sofosbuvir-comprar-garantia-estados-comprar-sovaldi-mastercard https://semavi.ws/blogs/8204/11107/viagra-ligne-pas-cher-achat-site-fiable-viagra-moins-cher-en http://www.1friend.com/blogs/1243/3043/donde-a-la-orden-galotam-sildenafil-citrate-sin-receta-fiable

Qerih19

(Uxupa75, 2018.06.30 11:27)

http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-flutamide-250mg-low-price-where-can-i-purchase-eulexin-fast http://techakhil.byethost4.com/ques2ans/index.php?qa=18259&qa_1=gabapentin-300mg-comprar-env%C3%ADo-gratis-paraguay http://www.myindiagate.com/community/blogs/post/235852 http://showmeanswer.com/index.php?qa=1778&qa_1=order-warfarin-5mg-cheap-buy-warfarin-online-france http://lesko.com/q2a/index.php?qa=8747&qa_1=onde-comprar-generico-clomipramina-farmacia-online-m%C3%A9xico http://www.haiwaishijie.com/18470/citalopram-without-prescription-purchase-celexa-delivery http://www.carpasralun.cl/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=669 https://www.loosemusicent.com/blogs/508/2105/nitrofurazone-20-mg-ou-acheter-forum-prix-du-furacin http://quainv.com/blogs/post/34990#sthash.9dGGUxcB.jtRnKIvu.dpbs http://my.d-discount.com/blogs/107/4184/risperidone-puedo-comprar-de-forma-segura-usa-risnia-4mg-solo http://www.libertyxchange.com/blogs/post/29605 http://ceveplasakbiz.xlphp.net/index.php?qa=8065&qa_1=buy-lithium-300mg-safely-how-can-i-purchase-lithobid-safely http://ggwadvice.com//index.php?qa=26143&qa_1=cheap-sildenafil-tadalafil-online-where-sildalist-online http://amusecandy.com/blogs/post/163394 https://www.thenaughtyretreat.com/blogs/post/16301 http://www.doctormix.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=54434 http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/panagra-200mg-order-where-to-order-sildenafil-citrate-without http://www.hotridesmag.com/profiles/blogs/achat-rapide-famotidine-20-mg-bon-marche-2018-prix-pepcid http://www.hotridesmag.com/profiles/blogs/purchase-generic-thyroxin-100-mg-online-where-can-i-purchase http://www.eastcotera.co.uk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2102 http://lnx.mondocasa-immobiliare.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=120883

fifa 15 ultimate team edition скачать торрент

(garneubomi, 2018.03.22 18:28)

Вас посетила просто блестящая мысль

---
Полностью разделяю Ваше мнение. В этом что-то есть и идея хорошая, согласен с Вами. fifa 15 полная скачать торрент, fifa 15 1.7 0 андроид скачать а также [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]кряк фифа 15 бесплатно[/url] fifa 15 таблетки скачать

 

 
Archívum

Naptár
<< Június / 2022 >>


Statisztika

Online: 1
Összes: 515216
Hónap: 3798
Nap: 162